อ๊อกตะก๊อนบ๊อกซ์, ฝาปิดอ๊อกตะกอนบ๊อก, เอ็ม.เค.บ๊อก, ล็อคนัท Locknut : ที.แอล.เอส เอ็นจิเนียริ่ง บจก.อ๊อกตะก๊อนบ๊อกซ์   ดูเพิ่มเติม...clickว… Read More


อ๊อกตะก๊อนบ๊อกซ์, ฝาปิดอ๊อกตะกอนบ๊อก, เอ็ม.เค.บ๊อก, ล็อคนัท Locknut : ที.แอล.เอส เอ็นจิเนียริ่ง บจก.อ๊อกตะก๊อนบ๊อกซ์   ดูเพิ่มเติม...clickว… Read More


บรรจุภัณฑ์พลาสติก แบ่งตามวิธีบรรจุและวิธีการขนถ่าย สามารถแบ่งได้ 3 ประเภท1.1 บรรจุภัณฑ์พลาสติก เฉพาะหน่วย (Individual Package) คือ บรรจุภั… Read More


Mixing Tank หรือเรียกอีกอย่างว่าถังกวนหรือถังผสม ใช้ได้ในทุกอุสาหกรรมที่ต้องการผสมส่วนผสมเข้าหากัน เช่น อุตสาหกรรมอาหารเครื่อง… Read More